Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Turun Hihnatekniikka Oy
Autoilijankatu 27
20780 Kaarina

Y-Tunnus 0688142-7
puh. 020-7622360

Sähköposti
Roni.gronroos@hihnatekniikka.fi

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö
Roni Grönroos
Puh. 040-5591618
S.posti: roni.gronroos@hihnatekniikka.fi

Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Kaikki saadut tiedot asiakasrekisterissä ovat rekisteröitydyltä itseltään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja yhteydenpidossa, laskutuksessa ja toimitustietoina. Henkilötiedot ei leviä kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn omaa suostumusta, joka esitetään hänelle aina erikseen jos tälläinen tarve on (mm. toimitus tarkoituksessa). Tiedot säilytetään asiakasrekisterissämme niin pitkään kuin on tarve. Profiilitietoja ei käytetä automaattiseen päätöksen tekoon tai profilointiin. Minimoimme tietojen määrän keräämällä vain tarvittavat tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekiteröidyllä on oikeus:

  • Saada henkilötiedot pyytäessä
  • Tietojen oikaisemiseen
  • Tietojen poistamiseen
  • Käsittelyn rajoittamiseen
  • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään salasanalla turvatussa kansiossa tietokoneella, johon vain henkilötietojen käsittelijöillä on pääsy tähän kansioon.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn hyväksyntää.

Yhteydenotto tietosuoja-asioissa

Yhteydenotto rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Roni.Gronroos@hihnatekniikka.fi, Roni Grönroos puh. 040-5591618
Posti: Turun Hihnatekniikka Oy, CO: Roni Grönroos, Autoilijankatu 27, 20780 Kaarina